Souhlas se zpracováním osobních údajů

1. Udělujete tímto souhlas Oční ambulanci – MUDr. Dana Zimáková, se sídlem Pražská 390/64, 276 01 Mělník (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:
– jméno a příjmení
– ročník narození
– e-mail
– telefonní číslo

2. Jméno, příjmení, ročník narození, telefonní číslo a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem:
– poskytování zdravotních služeb
– vykazování hrazených zdravotních služeb
– vyúčtování nehrazených zdravotních služeb

3. V případě cookies: Správce shromažďuje na svých webových stránkách následující soubory cookies:
– nezbytně nutné

NÁZEV POSKYTOVATEL / DOMÉNA VYPRŠÍ POPIS
CookieScriptConsent

www.ocnimelnik.cz

1 měsíc Tento soubor cookie používá služba Cookie-Script.com k zapamatování předvoleb souhlasu se soubory cookie návštěvníků. Je nutné, aby banner cookie Cookie-Script.com fungoval správně.

 

4. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje Oční ambulance.

5. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem.

6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
– vzít souhlas kdykoliv zpět,
– požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
– vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
– požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
– na přenositelnost údajů,
– podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.